Browsed by
Kategori: rekruttering

Rekruttering ved professionel rekrutteringsbureau – når du ønsker de mest kompetente medarbejdere

Rekruttering ved professionel rekrutteringsbureau – når du ønsker de mest kompetente medarbejdere

Når virksomhedens medarbejderstab skal udskiftes, eller en eller flere medarbejdere skal erstattes efter opsigelse, afskedigelse eller naturlig afgang, er det for det meste et større maskineri, der sættes i værk. Først skal det vurderes, om den nye medarbejder skal udfylde præcis samme rolle som den medarbejder, vedkommende erstatter. Under alle omstændigheder skal rollen identificeres, ud fra kriterier så som fagligt niveau, arbejdsområde, og de opgaver, der typisk vil optræde på daglig basis.

Dernæst skal kravene til medarbejderen defineres med udgangspunkt i rollen – hvilken uddannelse skal en egnet kandidat have, hvilke erfaringer er en fordel, hvilke systemer skal vedkommende have kendskab til, og hvor højt er det forventede niveau for kandidatens faglighed. På baggrund af denne information skal der udfærdiges et stillingsopslag, som på kortfattet vis – og helst i bullet point form – indrammer såvel stillingens indhold som krav til ansøger og virksomhedens missioner og visioner.

Få hjælp til effektiv rekruttering hos et professionelt rekrutteringsbureau

Dette arbejde trækker i sagens natur megen tid og mange ressourcer – og hvis du ikke har den nødvendige erfaring med rekrutterings- og ansættelses procedurer, kan det hurtigt gå skævt. Og det er både dyrt og ubelejligt at lave fejlagtige ansættelser. For det første kan man komme ud for at skulle afskedige den nye medarbejder igen – ikke fordi vedkommende er inkompetent, men fordi man simpelt hen har begået en fejl i vurderingen af vedkommendes kvalifikationer i forhold til stillingens indhold.

Hvis du gerne vil undgå at havne i den situation, er det en god idé at kontakte et professionelt rekrutteringsbureau med erfaringen inden for rekruttering af kvalificerede emner inden for netop din branche. Den erfarne rekrutteringskonsulent vil kunne hjælpe dig med alt fra udfærdigelse af stillingsopslag over gennemlæsning af de indkomne ansøgninger til afholdelse af interviews, afvikling af tests, og den sluttelige udvælgelse af den rette kandidat. Læs mere om professionel rekruttering på dedikation.dk

Professionel rekruttering – når du vil spare tid og penge

Professionel rekruttering – når du vil spare tid og penge

Det er som regel en glædelig begivenhed, når der skal rekrutteres nye medarbejdere til en virksomhed. Med mindre det er et resultat af en medarbejders afgang, er dette nemlig som oftest tegn på, at virksomheden ekspanderer, og derfor har brug for endnu fere glade og motiverede medarbejdere til at varetage nye, spændende opgaver.

Find de rette medarbejdere med professionel rekruttering

Det sidste, du har brug for oven i al den administrative ballade, der følger med en udvidelse af virksomhed, er dog samtidig at skulle sidde med hele ansvaret for at ansætte netop disse medarbejdere. Risikoen for, at du sløser med den opgave, fordi du ikke kan afsætte den nødvendige tid og de fornødne ressourcer, er overhængende – og det kan komme til at koste dig i sidste ende, når du pludselig ender op med de helt forkerte matches. Så er det trods alt bedre at overlade opgaven med rekruttering til de professionelle, som kan være 100% fokuseret på opgaven, og som har rekruttering som deres kerneområde.

Et rekrutteringsbureau med erfaring og kompetence har typisk mange år på bagen, når det handler om at opsøge og udvælge de rette kandidater til en hvilken som helst type stilling. Mange rekrutteringsbureauer er specialiseret inden for for eksempel salg, regnskab, it-profiler eller andre ekspert områder. Og så findes der rekrutteringsbureauer, som har specialiseret sig i at rekruttere kandidater til absolutte top poster i erhvervslivet – de såkaldte headhunters.

Om du har behov for en headhunter eller en mere generel rekrutteringskonsulent, kan dit rekrutteringsbureau hjælp dig med at definere. Du har således stor sikkerhed for, at der træffes de rette valg gennem hele processen, og at det kandidatfelt, du ender ud med, når rekrutteringen er overstået, udelukkende består af de mest optimale profiler.

Hvis du leder efter en dygtig rekrutteringskonsulent eller headhunter, kan du læse mere på https://www.dedikation.dk/