Rekruttering ved professionel rekrutteringsbureau – når du ønsker de mest kompetente medarbejdere

Rekruttering ved professionel rekrutteringsbureau – når du ønsker de mest kompetente medarbejdere

Når virksomhedens medarbejderstab skal udskiftes, eller en eller flere medarbejdere skal erstattes efter opsigelse, afskedigelse eller naturlig afgang, er det for det meste et større maskineri, der sættes i værk. Først skal det vurderes, om den nye medarbejder skal udfylde præcis samme rolle som den medarbejder, vedkommende erstatter. Under alle omstændigheder skal rollen identificeres, ud fra kriterier så som fagligt niveau, arbejdsområde, og de opgaver, der typisk vil optræde på daglig basis.

Dernæst skal kravene til medarbejderen defineres med udgangspunkt i rollen – hvilken uddannelse skal en egnet kandidat have, hvilke erfaringer er en fordel, hvilke systemer skal vedkommende have kendskab til, og hvor højt er det forventede niveau for kandidatens faglighed. På baggrund af denne information skal der udfærdiges et stillingsopslag, som på kortfattet vis – og helst i bullet point form – indrammer såvel stillingens indhold som krav til ansøger og virksomhedens missioner og visioner.

Få hjælp til effektiv rekruttering hos et professionelt rekrutteringsbureau

Dette arbejde trækker i sagens natur megen tid og mange ressourcer – og hvis du ikke har den nødvendige erfaring med rekrutterings- og ansættelses procedurer, kan det hurtigt gå skævt. Og det er både dyrt og ubelejligt at lave fejlagtige ansættelser. For det første kan man komme ud for at skulle afskedige den nye medarbejder igen – ikke fordi vedkommende er inkompetent, men fordi man simpelt hen har begået en fejl i vurderingen af vedkommendes kvalifikationer i forhold til stillingens indhold.

Hvis du gerne vil undgå at havne i den situation, er det en god idé at kontakte et professionelt rekrutteringsbureau med erfaringen inden for rekruttering af kvalificerede emner inden for netop din branche. Den erfarne rekrutteringskonsulent vil kunne hjælpe dig med alt fra udfærdigelse af stillingsopslag over gennemlæsning af de indkomne ansøgninger til afholdelse af interviews, afvikling af tests, og den sluttelige udvælgelse af den rette kandidat. Læs mere om professionel rekruttering på dedikation.dk

Comments are closed.